Υπέρπυρον Ανδρονίκου Α’

Εμπροσθότυπος (η κυρτή πλευρά): Μέσα σε διπλό κοκκιδωτό πλαίσιο η Παναγία καθισμένη σε θρόνο με ψηλό ερεισίνωτο. Εκατέρωθεν του θρόνου δύο αστεροειδή κοσμήματα. Με τα δύο χέρια κρατεί προ του στήθους μετάλλιο με προτομή του Χριστού Εμμανουήλ. Εκατέρωθεν του φωτοστεφάνου της, οι συντομογραφίες ΜΡ ΘΥ.

Οπισθότυπος (η κοίλη πλευρά): Μέσα σε διπλό κοκκιδωτό πλαίσιο, ο Χριστός (δεξιά για τον θεατή) στέφει τον Ανδρόνικο (αριστερά). Και οι δύο μορφές είναι όρθιες και μετωπικές. Ο Χριστός, με ένσταυρο φωτοστέφανο, φορεί κολόβιον και ιμάτιο. Εκατέρωθεν του φωτοστεφάνου οι συντομογραφίες IC ΧC. Ο Ανδρόνικος, με μακρύ διχαλωτό γένειο, φορεί αυτοκρατορική ενδυμασία με λώρο. Με το δεξιό χέρι κρατεί σκήπτρο που απολήγει άνω σε μικρό τετραγωνικό λάβαρο και με το αριστερό σταυροφόρο σφαίρα. Στον κάμπο, περιμετρικά, η επιγραφή: ΑΝΔΡΟΝΙΚΟC ΔECΠOTHC (Ανδρόνικος Δεσπότης).

Περισσότερα