Υπέρπυρον Ανδρονίκου Α’

Υπέρπυρο (ή αλλιώς τραχύ) της βασιλείας του Ανδρονίκου Α’. Ο Ανδρόνικος είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας της δυναστείας των Κομνηνών. Με μεγάλο ζήλο αφιερώθηκε στον εξορθολογισμό της διοίκησης, όμως η αδυναμία του να προφυλάξει το κράτος από τους εχθρούς του, τον οδήγησε σε φρικτό θάνατο από τους υπηκόους του. Στον εμπροσθότυπο του χρυσού νομίσματος εικονίζεται η Παναγία καθήμενη σε θρόνο με ερεισίνωτο (πλάτη) να κρατά μετάλλιο με προτομή του Χριστού Εμμανουήλ. Το οπισθότυπο καταλαμβάνει η μορφή του Χριστό (δεξιά) να στέφει τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο (αριστερά). Ο τελευταίος φέρει αυτοκρατορική ενδυμασία με λώρο ενώ κρατεί στο αριστερό χέρι σκήπτρο που απολήγει σε λάβαρο και στο δεξί σταυροφόρο σφαίρα. Μετά την συνεχή υποτίμηση του βυζαντινού νομίσματος τον 11ο αι., ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α’ Κομνηνός με την νομισματική μεταρρύθμιση του 1091 επαναφέρει την καθαρότητα του χρυσού στα νομίσματα, τα οποία ονομάστηκαν για αυτό υπέρπυρα, ενώ λόγω του κοιλόκυρτου σχήματός τους ονομάζονταν και τραχέα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σκαμπαβίας Κ. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 31, στο Σκαμπαβίας Κ. – Χατζηδάκη Ν. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 46.