Όροι Χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα https://www.camu.gr («ιστοσελίδα») ανήκει στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου («Μουσείο») και η χρήση του υπόκειται στους εξής όρους:

  1. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), η «ιστοσελίδα», περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες.
  2. Το «Μουσείο» ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου της «ιστοσελίδας» για προσωπική ενημέρωση, καθώς και την χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς σε μη κερδοσκοπική βάση. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός νομικού προσώπου ή οργανισμού ή άσκησης επαγγέλματος. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από την «ιστοσελίδα» (https://www.camu.gr) και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στην «ιστοσελίδα»), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη της «ιστοσελίδας»).
  3. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος του περιεχομένου της «ιστοσελίδας» για οικονομικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην παράγραφο 2.
  4. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών του «Μουσείου», καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στην «ιστοσελίδα».
  5. Το «Μουσείο» δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο δεν εγγυάται, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα, θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
  6. Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες,  νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών, για παραπάνω πληροφορίες. Το «Μουσείο» δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το εκάστοτε περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με την «ιστοσελίδα» μέσω «δεσμών», ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η «ιστοσελίδα» και άλλοι δικτυακοί τόπου τίθενται στη διάθεσή σας.
  7. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγουν οι χρήστες για να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στην Επικοινωνία της «ιστοσελίδας», συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία του «Μουσείου», χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή του κοινού και για όσο χρόνο είναι απαραίτητα για τον δημόσιο αυτόν σκοπό και με κανέναν τρόπο δεν αναπαράγονται ή διατίθενται σε τρίτα μέρη.
  8. Το «Μουσείο» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης της «ιστοσελίδας» και να τους δημοσιεύει στην παρούσα σελίδα. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή.