Αποστολή

Το Μουσείο συμβάλλει ενεργά στην ανταλλαγή απόψεων πάνω στην πολιτιστική κληρονομιά και στην ενίσχυση της μόρφωσης, με στόχο να προάγει τη συνεργασία και τον διάλογο.

Η Αποστολή του Μουσείου

Το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου είναι ένας ζωντανός χώρος επαφής του κοινού με την ελληνική τέχνη. Η παγκοσμίως αναγνωρισμένη συλλογή πρότυπο του Μουσείου αντικατοπτρίζει τη ζωτικότητα και ποικιλομορφία της ελληνικής τέχνης, από τα προϊστορικά χρόνια έως σήμερα.

Βασικός στόχος του είναι η ασφαλής φύλαξη, διατήρηση, τεκμηρίωση και προβολή της Συλλογής Κανελλοπούλου, με στόχο την πρόοδο της έρευνας, την αισθητική καλλιέργεια του κοινού και την προσφορά πολιτιστικής παιδείας και ψυχαγωγίας. Απευθύνεται σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς, προσφέροντας χώρο για παραγωγικό διάλογο μεταξύ του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.

Το Μουσείο Κανελλοπούλου, από την ίδρυσή του το 1976, ενδυναμώνει τη σχέση του με το κοινό, συμπράττει με άλλα μουσεία, ιδρύματα και πολιτιστικούς φορείς, επενδύοντας σε συνεργασίες και πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την επιστημονική έρευνα και προβάλλουν το έργο του μουσείου πέρα από τους χώρους του. Συμβάλλει ενεργά στην ανταλλαγή απόψεων πάνω στην πολιτιστική κληρονομιά και στην ενίσχυση της μόρφωσης, με στόχο να προάγει τη συνεργασία, τον διάλογο και την καλλιτεχνική παραγωγή, εμπνευσμένη από χιλιάδες χρόνια δημιουργικής έκφρασης, όπως αποτυπώνεται στη Συλλογή του.