Η Βαϊοφόρος

Η είσοδος του Χριστού με την ακολουθία των μαθη­τών στα Ιεροσόλυμα διεξάγεται μέσα σε πλούσιο το­πίο που εκτείνεται στο βάθος και μπροστά από τα τείχη της πόλης. Ο Χριστός «επί πώλου όνου» προ­χωρεί προς τα δεξιά και τοποθετείται στα αριστερά της σύνθεσης, ενώ συνοδεύεται από πυκνή ομάδα α­ποστόλων. Στο βάθος αναπτύσσεται τοπίο με βραχώ­δη όρη, όπου ξεπροβάλλει σε μικρότερη κλίμακα τειχισμένη πόλη, περιστοιχισμένη από τρία δέντρα. Η Ιερουσαλήμ, με μεγάλο αριθμό κτιρίων που προ­βάλλουν πίσω από τα τείχη, καταλαμβάνει καίρια θέση στα δεξιά της σύνθεσης. Πλήθος Ιουδαίων με ζωηρές χειρονομίες προχωρεί μπροστά από τα τείχη εξερχόμενο από δύο πύλες.

Η σύνθεση χαρακτηρίζεται από το πλούσιο τοπίο που αναπτύσσεται σε επάλληλα επίπεδα στο βάθος και την αγάπη για τη λεπτομέρεια, που φαίνεται από τα δευτερεύοντα επεισόδια καθημερινής ζωής μικρών παιδιών στο ύπαιθρο, σε εξαιρετικά μικρή κλίμακα, καθώς και από την εισαγωγή άφθονων διακοσμητι­κών στοιχείων, όπως π.χ. προσωπεία στις επιφάνειες των κτισμάτων με την τεχνική της μονοχρωμίας. Δια­φορετικές ομάδες με παιδάκια προϋπαντούν κρατώ­ντας βάγια τον Χριστό, απλώνουν τα ρούχα τους στο έδαφος και αναρριχώνται ή έχουν ήδη σκαρφαλώσει και κόβουν κλαδιά στο ψηλόκορμο φουντωτό δέντρο μπροστά από την Ιερουσαλήμ. Πρόσθετες μικρές μορφές ξεπροβάλλουν από τα τείχη της πόλης και μέσα από ανοίγματα του τείχους και των κτιρίων, ενώ στο βάθος του τοπίου αριστερά, σε μικρογραφία, μια μορφή επάνω σε τετράποδο και πλήθος από μικρά παιδιά, ένα σκαρφαλωμένο σε ένα δέντρο και δύο άλ­λα σε ύψωμα, κοιτούν τους φίλους τους επάνω στο δέντρο. Μπροστά από την κύρια σύνθεση, εκεί όπου απλώνεται σε μαλακά επίπεδα το καστανόχρωμα έδα­φος με τη λιγοστή βλάστηση, διακρίνονται δύο αγε­λάδες στα δεξιά, μια κτιστή κρήνη στα αριστερά, κα­θώς και ο «απακανθιζόμενος» και άλλα μικρά παιδιά που παίζουν και παλεύουν με ζωηρές κινήσεις, όλα στοιχεία ρωπογραφικά βουκολικού τοπίου.

Περισσότερα