Εικόνα με παράσταση Βαϊοφόρου (Είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα)

Ο Χριστός εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα πάνω σε ένα γαϊδουράκι ακολουθούμενος από τους μαθητές του. Στα τείχη της Ιερουσαλήμ, με τα πολλά και διαφόρων τύπων οικοδομήματά της, βρίσκονται άνθρωποι που παρακολουθούν, ενώ πυκνές ομάδες εξέρχονται από τις πύλες για να συναντήσουν τον Χριστό. Το υπόλοιπο τοπίο καλύπτεται από πλήθος ρωπογραφικών στοιχείων, με παιδιά να παλεύουν, να στρώνουν τα ιμάτιά τους, να σκαρφαλώνουν στα δέντρα, σε ένα τοπίο με ζώα, λιγοστή βλάστηση, και βράχια. Η σχετική επιγραφή αναπτύσσεται άνω αριστερά: «Η ΒΑΙΟΦΟΡΟΣ». Η αγάπη στις ρωπογραφικές λεπτομέρειες επιβεβαιώνει την επαφή του ζωγράφου με την τέχνη της εποχής των Παλαιολόγων, που υιοθέτησε τέτοια στοιχεία και δημιούργησε νέους, εμπλουτισμένους εικονογραφικούς τύπους. Η παράσταση ακολουθεί εικονογραφικά σχήματα που διαμορφώθηκαν στα μνημεία του Μυστρά, όπως η Περίβλεπτος και η Παντάνασσα. Παράλληλα αυτού του είδους οι λεπτομέρειες απαντούν σε δυτικά έργα, τα οποία κυκλοφορούν προφανώς στην βενετοκρατούμενη Κρήτη του 15ου αιώνα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Χατζηδάκη Ν. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 132, στο Σκαμπαβίας Κ. – Χατζηδάκη Ν. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 194-197.