Τρίπτυχο με παράσταση Δέησης

Το τρίπτυχο φέρει την παράσταση της Δέησης. Στο κεντρικό φύλο εικονίζεται ο Χριστός ως Βασιλεύς και Μέγας Αρχιερέας. Στο άνω τμήμα, μέσα σε ημικύκλιο από νεφέλες, προβάλλει ο Θεός Πατήρ να ευλογεί κρατώντας την σφαίρα του κόσμου. Στον κατακόρυφο άξονα και μέσα στο σύννεφο ζωγραφίζεται Άγιο Πνεύμα με την μορφή περιστεράς. Στα πλαϊνά φύλλα τοποθετούνται η Παναγία (αριστερά) και ο Ιωάννης Πρόδρομος (δεξιά), στραμμένοι προς τον Χριστό σε στάση δέησης κρατώντας ανοιχτά ειλητάρια. Στην τοξωτή απόληξη εκάστου φύλλου, τοποθετούνται ημίσωμοι άγγελοι να κρατούν επίσης ξεδιπλωμένα ενεπίγραφα ειλητάρια. Ο ζωγράφος Πανάρετος που υπογράφει το τρίπτυχο χρησιμοποιεί ήπιους προπλασμούς στα πρόσωπα των μορφών, τα οποία χαρακτηρίζονται από χάρη. Εντάσσει μάλιστα την υπογραφή του στο κείμενο του ειληταρίου του Προδρόμου που έχει μια αφιερωτική διάσταση: «ΕΚ ΔΕΞΙ(ΩΝ) /ΔΕCΠΟΤΑ ΤΟΥ CΟΥ / ΘΡΟΝΟΥ, ΑΞΙΩCΟΝ / Θ(ΕΟ)Ν, ΥΜΝΟΛΟ / ΓΟΥΝΤ(ΑC) CΕ ΜΟΝΟΝ / ΧΕΙΡ ΠΑΝΑΡΕ / ΤΟΥ Μ(ΟΝΑ)ΧΟΥ ΚΩΟΥ». Τα τρίπτυχα με παραστάσεις Δέησης, εκτός από αντικείμενα προσωπικής ευλάβειας, είχαν και λειτουργικό χαρακτήρα και ασπάζονταν από τους ιερείς ή τους αρχιερείς κατά την ενδυμασία τους.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σκαμπαβίας Κ. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 207, στο Σκαμπαβίας Κ. – Χατζηδάκη Ν. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 400-403.