Πήλινη προτομή Διονύσου

Η προτομή φθάνει έως τους αγκώνες της μορφής. Ο θεός εικονίζεται γενειοφόρος. Τα μαλλιά του, χωρισμένα στη μέση τον μετώπου, αποτελούνται από πυκνούς ανάγλυφους βοστρύχους με ελικοειδείς απολήξεις. Όμοιοι βόστρυχοι, μακρύτεροι και πιο επίπεδοι, συνθέτουν την πλούσια γενειάδα και το πυκνό μουστάκι. Τα μάτια του είναι μεγάλα, αμυγδαλόσχημα, με ανάγλυφα βλέφαρα. Στο κεφάλι φοράει χαμηλό διάδημα με ανάγλυφο κορδόνι στη βάση του, στα πλάγια του οποίου πέφτουν τα άκρα καλύπτρας. Το ιμάτιο καλύπτει τον αριστερό ώμο και βραχίονα και έρχεται λοξά από την πλάτη μπροστά και μαζεύεται στον αριστερό πήχη. Με το αριστερό του χέρι, ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη, κρατάει αυγό ενώ με το δεξί, κάνθαρο.

Περισσότερα