Οι άγιοι Θεόδωροι έφιπποι

Οι δύο άγιοι Θεόδωροι παριστάνονται έφιπποι προς τα δεξιά. Ο Στρατηλάτης σε πρώτο επίπεδο, επάνω σε λευκό άτι που καλπάζει, με πλούσια κοσμημένη πα­νοπλία και μανδύα που ανεμίζει, γυρίζει την κεφαλή προς το θεατή επιδεικνύοντας το σταυρό και τη λόγ­χη. Ο Τήρων ακολουθεί επάνω σε κόκκινο άτι, γυρί­ζοντας και αυτός προς το θεατή. Από ψηλά κατεβαίνει ολόσωμος άγγελος σε μικρότερη κλίμακα και στέ­φει με δύο χωριστά άνθινα στεφάνια τους δύο αγίους. Στο έδαφος βρίσκεται ο δράκων πληγωμένος.

Το θέμα των έφιππων αγίων Θεοδώρων συναντούμε σε όμοιας εποχής ενυπόγραφη εικόνα του ζακυνθινού ζωγράφου Αλέξανδρου Γρυπάρη με χρο­νολογία 1704, στο Βυζαντινό Μουσείο (Ο κόσμος του Βυζαντινού Μουσείου 2004, σ. 196, εικ. 166), σε διαφορετική ωστόσο εικονογραφία.

Περισσότερα