Μυκηναϊκά ειδώλια

Τα αντικείμενα της φωτογραφίας ανήκουν σε χαρακτηριστικούς τύπους μυκηναϊκών ειδωλίων, που είναι γνωστοί ως «τύποι Φ και Ψ», λόγω της ομοιότητας του σχήματός τους με τα αντίστοιχα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Απαντούν συχνά σε τάφους αλλά και σε λατρευτικούς χώρους ή ιερά. Είναι χειροποίητα και αναπαριστούν γυναικείες μορφές με τα χέρια διπλωμένα κοντά στους μηρούς (τύπος Φ) ή υψωμένα σε στάση δέησης (τύπους Ψ). Με γραπτή διακόσμηση, αποδίδονται τα ενδύματα και τα κοσμήματα, ενώ στα αγγεία τύπου Ψ υπάρχει και υψηλό κάλυμμα κεφαλής. Οι Μυκηναίοι κατασκεύαζαν επίσης ειδώλια ζώων και, σπανιότερα, ειδώλια ιππέων, καθιστών μορφών, αρμάτων κ.ά.

Τα μυκηναϊκά ειδώλια φαίνεται ότι είχαν πολλαπλούς συμβολισμούς και χρήσεις. Τα τυποποιημένα ειδώλια τύπου Φ και Ψ πιθανώς συμβόλιζαν θεότητες ή λατρεύτριες. Τα σπανιότερα ειδώλια που αναπαριστούν κουροτρόφους ή ένθρονες μορφές πιθανότατα απέδιδαν θεϊκές μορφές. Τα ειδώλια ζώων ενδεχομένως λειτουργούσαν ως υποκατάστατα προσφορών ή σφαγίων. Ειδώλια βρίσκονται συχνά και σε παιδικές ταφές, γεγονός που επιτρέπει την υπόθεση ότι χρησίμευαν και ως παιχνίδια.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Βενιέρη Γ. 2006. Λήμματα καταλόγου αρ. 11 και 14, στο Χωρέμη-Σπετσιέρη Α. – Ζαρκάδας Α. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, 29, 32.