Μολυβδόβουλλο Των Εκδίκων Της Αγίας Σοφίας

Εμπροσθότυπος: Μέσα σε σχοινοειδές πλαίσιο, το οποίο απέχει αρκετά από το υπερυψωμένο χείλος της περιφερείας, όρθιες και σχεδόν μετωπικές οι φωτοστεφανωμένες μορφές της Παναγίας (αριστερά για τον θεατή) και του Ιουστινιανού (δεξιά), πού κρατούν ανάμεσά τους ομοίωμα της Αγίας Σοφίας. Η Παναγία φορεί χιτώνα και μαφόριο με τρία άστρα και ο Ιουστινιανός λώρο και διάδημα με πρεπενδούλια. Στον κάμπο οι επιγραφές: Περιμετρικά, +ΥΠΕΡΑΓΙΑΘΕΟΤ..ΚΕ ΒΟΗΘΕΙ (Υπεραγία Θεοτ[ό]κε βοήθει). Στο κέντρο, επάνω από τον τρούλλο του ομοιώματος, Η Α και, κάτω από το ομοίωμα, στοιχηδόν, Γ/Ι/Α/C/Ο/Φ/Ι/Α (Η Αγία Σοφία).

Οπισθότυπος: Μέσα σε σχοινοειδές πλαίσιο, το οποίο επίσης απέχει αρκετά από την περιφέρεια, η συνέχεια της επιγραφής του εμπροσθοτύπου σε έξι σειρές: TOICΘE/OCERECTA/TOIC ΠΡΕC/RYTEROIC / ΚΑΙ ΕΚΚΛΗ/CΕΚΔΙΚ(OIC). (Τοις θεοσεβαστάτοις πρεσβυτέροις και εκκλησεκδίκοις). Στο άνω και το κάτω μέρος της επιγραφής απλό διακοσμητικό μοτίβο.

Περισσότερα