Πήλινο «μηλιακό» ανάγλυφο με παράσταση Τρίτωνα και Θησέα

Ο θαλάσσιος δαίμων εικονίζεται γενειοφόρος, με μακριά μαλλιά που σχηματίζουν οριζόντιες διαιρέσεις. Στο γυμνό ανθρώπινο μέρος του κορμού του δηλώνονται ανάγλυφες οι ανατομικές λεπτομέρειες. Το πρόσωπο και το σώμα τονίζονταν άλλοτε με κόκκινο χρώμα. Το ψαρίσιο κάτω μέρος του σώματος είναι στολισμένο με τριγωνικά αγκάθια. Επιπλέει στα κύματα της θάλασσας, με την ουρά του περιελιγμένη, σαν του σκορπιού. Στα λυγισμένα χέρια του κρατάει ένα λεπτόκορμο έφηβο με διάφανο χιτωνίσκο, που ακουμπά στον ώμο του το δεξί του χέρι. Πρόκειται για τον Τρίτωνα που μεταφέρει τον Θησέα ενώπιον της Αμφιτρίτης, θέμα γνωστό από την αγγειογραφία της αρχαϊκής εποχής.

Ανήκει στην ομάδα των νησιωτικών αναγλύφων, για τα οποία έχει επικρατήσει ο χαρακτηρισμός «μηλιακά», με μυθολογικό περιεχόμενο και ταφική πιθανότατα χρήση. Έχουν σωθεί άλλα δύο ανάγλυφα, κατασκευασμένα από την ίδια μήτρα, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Λούβρο.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Βλασσοπούλου Χ. 2006. Λήμμα καταλόγου αρ. 58, στο Χωρέμη-Σπετσιέρη Α. – Ζαρκάδας Α. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, 96.