Μελανόμορφο πινάκιο

Το εσωτερικό του πινακίου κοσμείται με τρία ζεύγη αντωπών μυθικών όντων σε κυκλική διάταξη. Πρόκειται για δύο ζεύγη σφιγγών και ένα σειρήνων, φτερωτών πλασμάτων με γυναικείο κεφάλι και σώμα λιονταριού ή πουλιού αντιστοίχως. Όλες φορούν χαρακτηριστικό διάγραμμο πόλο, ενώ με εγχαράξεις αποδίδεται επίσης η κόμη τούς και κοσμούνται τα φτερά, το λιονταρίσιο σώμα των σφιγγών και η ουρά των σειρήνων. Στο κέντρο, διπλή σειρά στιγμών περιβάλλει σύνθετο ανθεμωτό κόσμημα σε σχήμα σταυρού από αντωπά άνθη λωτού και ανθέμια, από τα οποία φύονται λεπτοί μίσχοι με ελικοειδή απόληξη. Το βάθος της παράστασης γεμίζει με μικρές και μεγαλύτερες μελανές στιγμές και εγχάρακτους ρόδακες. Σειρά αντίστοιχων μεγαλύτερων Ροδάκων κοσμεί και την άνω επιφάνεια του χείλους. Εξωτερικά στη δακτυλιόσχημη βάση, σειρήνα προς τα αριστερά περιβάλλεται από εγχάρακτους ρόδακες. Στην εξωτερική πλευρά τον χείλους, ακτινωτό κόσμημα.

Οι παραστάσεις πραγματικών ή φανταστικών ζώων, επίδραση από τον κόσμο της Ανατολής, χαρακτηρίζουν κυρίως τον 7ο αιώνα π.Χ. και ως επί το πλείστον την κορινθιακή αγγειογραφία. Το συγκεκριμένο πινάκιο αποτελεί μία από τις υστερότερες αττικές επιβιώσεις αυτής της τάσης. Συγκαταλέγεται στα έργα τον Ζωγράφου τον Πόλου, που ονομάστηκε έτσι από το διάγραμμο πόλο που φορούν οι γυναικείες μορφές, οι σειρήνες και οι σφίγγες των αγγείων του.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ζαρκάδας Α. 2006. Λήμμα καταλόγου αρ. 46, στο Χωρέμη-Σπετσιέρη Α. – Ζαρκάδας Α. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, 70-71.