Μαρμάρινη λειψανοθήκη

Πρόκειται για κυβωτιόσχημη κατάκοσμη λειψανοθήκη με κάλυμμα σε σχήμα στέγης. Στις τρεις πλευρές του κυρίως σώματος ανάγλυφες γιρλάντες από άνθη και φρούτα, τις οποίες κρατούν στους ώμους τους γυμνοί, φτερωτοί ερωτιδείς, που στέκονται στις γωνίες. Στην μπροστινή πλευρά μια πινακίδα με ανάγλυφο πλαίσιο  πρέπει να έφερε ζωγραφιστό το όνομα του νεκρού. Στα κενά, κυματιστές ταινίες (κορδέλες) με αναίζοντα άκρα που απολήγουν σε σφαιρίδιο. Στο επάνω μέρος του κυρίως σώματος λεπτό, σχοινοειδές κόσμημα και κάτω όμοιο με λέσβιο κυμάτιο με εναλλασσόμενα ανάγλυφα φύλλα και λόγχες.

Το κάλυμμα, σε σχήμα δίρριχτης στέγης κοσμείται από ανάγλυφα φύλλα άκανθας και έχει στις στενές πλευρές κυλινδρικές απολήξεις σε σχήμα έλικας ιωνικού κιονοκράνου, με ανάγλυφα φύλλα άκανθας και ανάγλυφο ρόδακα στη θέση του οφθαλμού, καθώς και ανά ένα ημιανθέμιο στο καταέτιο γείσο της μπροστινής επιφάνειας. Στο αέτωμα δύο αντωπά πτηνά, πιθανόν παγώνια, τρώνε καρπούς μέσα από έναν κρατήρα. Στο κάτω μέρος του καλύμματος ζώνη με σχοινοειδές κόσμημα, ενώ στα πλάγια τρέχουσα σπείρα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
– Χωρέμη-Σπετσιέρη Α. 2006. Λήμμα καταλόγου αρ. 110, στο Χωρέμη-Σπετσιέρη Α. – Ζαρκάδας Α. (επιμ.) 2006. Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, 184-185.