Ξυλόγλυπτο τρίπτυχο

Το τρίπτυχο έχει τοξωτή,  τρίλοβη οξυκόρυρη απόληξη και είναι δεμένο σε μεταλλικό πλαίσιο, κοσμημένο με φυλλόσχημες χαράξεις. Η πίσω, η εξωτερική πλευρά τον κεντρικού φύλλου, είναι ακόσμητη, ενώ στα πλάγια φύλλα συνεχίζεται το μεταλλικό πλαίσιο. Στην κορυφή τον κεντρικού φύλλου κρίκος ανάρτησης.

Στο κεντρικό φύλλο, εμπρός από ημιδιάτρητο αρχιτεκτονικό βάθος απεικονίζεται ένθρονος ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς μέσα σε ωοειδές διάχωρο που σχηματίζεται από άμπελο, η οποία εκφύεται από ραδινό αγγείο στο κάτω μέρος της  Παράστασης. Γύρω του, μέσα σε μικρότερα ωοειδή και κυκλικά διάχωρα, οι δώδεκα απόστολοι με επικεφαλής, στην κορυφή, τον απόστολο Πέτρο.
Στα πλάγια φύλλα οι άγιοι Δημήτριος (αριστερά) και Γεώργιος (δεξιά). Και οι δύο άγιοι απεικονίζονται όρθιοι, μετωπικοί, με το κεφάλι γυρισμένο προς το κεντρικό φύλλο· φέρουν στρατιωτική εξάρτυση και κρατούν ξίφος, ενώ ο μανδύας τους ανεμίζει πίσω σχηματίζοντας πλούσιες πτυχώσεις. Παρά την ύπαρξη αρχιτεκτονικού βάθους και τn λεπτομερή απόδοση των μορφών και των ενδυμάτων τους, η σύνθεση παραμένει επίπεδη.

Eρση Μπρούσκαρη