Ξυλόγλυπτο τρίπτυχο

Το τρίπτυχο έχει τοξωτή, τρίλοβη, οξυκόρυφη απόληξη και φέρει μεταλλικό πλαίσιο. Στο κεντρικό φύλλο αναπτύσσεται το γνωστό εικονογραφικό θέμα της Αμπέλου. Ο Χριστός, ντυμένος ως Μέγας Αρχιερέας, κάθεται σε θρόνο, μέσα σε ωοειδή διάχωρο από κλαδιά αμπέλου, τα οποία διακλαδίζονται και διαμορφώνουν τα πλαίσια μέσα στα οποία τοποθετούνται οι δώδεκα Απόστολοι. Στα πλάγια φύλλα εικονίζονται όρθιοι οι άγιοι Δημήτριος (αριστερά) και Γεώργιος (δεξιά), με στρατιωτική ενδυμασία. Στα διάχωρα από πάνω τους έχουν τοποθετηθεί ένας ιεράρχης και ένας πρεσβύτερος που κρατούν Ευαγγέλια. Και οι τέσσερις μορφές κοιτούν προς την κεντρική παράσταση της Αμπέλου. Σε όλες τις σκηνές έχει τοποθετηθεί αρχιτεκτονικό βάθος, σκαλισμένο με αρκετή λεπτομέρεια. Ωστόσο, η σύνθεση χαρακτηρίζεται από δυσκαμψία και επιπεδότητα και από έναν τόνο λαϊκής αισθητικής, που εντοπίζεται τόσο στα πρόσωπα, όσο και σε επιμέρους στοιχεία, όπως οι περικεφαλαίες των στρατιωτικών αγίων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Μπρούσκαρη Μ. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 229, στο Σκαμπαβίας Κ. – Χατζηδάκη Ν. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 450-451.