Εικόνα με την κεφαλή του Χριστού

Η κεφαλή του Χριστού, στον τύπο του Παντοκράτορα, πιστώνεται, με βάση την υπογραφή, στον σπουδαία Κρητικό ζωγράφο Εμμανουήλ Λαμπάρδο (ΧΗΡ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΛΑΜΠαΡΔΟΥ). Πρόκειται για καλλιτέχνη με πολύ καλή γνώση της παραδοσιακής βυζαντινής τεχνοτροπίας, όπως αφήνει να διαφανεί το πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός σοβαρός, γενειοφόρος με τα μαλλιά τραβηγμένα προς τα πίσω, εικονίζεται μετωπικός ως τους ώμους. Το πρόσωπό του με τους βαθυκάστανους προπλασμούς φωτίζεται σποραδικά, ενώ η εικόνα προσφέρει κοντινή παρατήρηση της αριστοτεχνικής χρήσης των ψημιθιών (λεπτών λευκών πινελιών). Η κεφαλή του Χριστού δεσπόζει στον χρυσό φόντο λειτουργώντας επιβλητικά, αλλά και παρηγορητικά προς τον πιστό.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Χατζηδάκη Ν. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 172, στο Σκαμπαβίας Κ. – Χατζηδάκη Ν. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 310-311.