Η κεφαλή του Χριστού

Επάνω σε χρυσό κάμπο χωρίς πλαίσιο, ο Χριστός παριστάνεται έως τους ώμους. Ο φωτοστέφανος ορί­ζεται από χαραγμένο διπλό κύκλο και φέρει σταυρό με την επιγραφή επάνω στις κεραίες του: Ο ΩΝ.

Ο Χριστός, με βλέμμα οξύ και στόμα μικρό με κόκκινα χείλη, προβάλλει μετωπικός, με καστανά μαλλιά τραβηγμένα πίσω από τον αριστερό τον ώμο, όπως ταιριάζει στον τύπο τον Παντοκράτορος. Φαί­νεται ο βαθυκόκκινος χιτώνας με τμήμα της χρυσής ταινίας («σημείον») στο δεξιό του ώμο και το βαθυ­γάλαζο ιμάτιο που πέφτει στον αριστερό του ώμο. Τα καλοσχεδιασμένα χαρακτηριστικά του προσώπου επάνω σε βαθυκάστανο προπλασμό ζωγραφίζονται με σταθερές ευκρινείς πινελιές και παράλληλα μι­κρά λευκά φώτα στα ζυγωματικά, στο μέτωπο και στην άκρη της μύτης. Είναι όμοιας ποιότητας με σειρά εικόνων με το ίδιο θέμα που ζωγράφισε ο Εμμανουήλ Λαμπάρδος και βρίσκονται στο Βυζαντι­νό Μουσείο της Αθήνας (Τ. 2103), στη Ρωσία, σε συλλογές στην Αγγλία και αλλού (Έλληνες ζωγρά­φοι 1997, σ. 145, αριθ. 46-50, εικ. 85. Αχειμάστου-Ποταμιάνου 1997, σ. 220-221, αριθ. 67).

Περισσότερα