Ευλογίες αγίου Μηνά

Οι ευλογίες ήταν πήλινα ή μεταλλικά αγγεία σε μορφή φλασκίου, στα οποία οι πιστοί μετέφεραν Άγιο Έλαιο ή Αγίασμα από προσκυνηματικούς τόπους. Τα προσκυνηματικά ταξίδια αποτελούσαν συχνή πρακτική για τους χριστιανούς. Οι ιερές αυτές αποδημίες αποτελούσαν αφορμή για μετακινήσεις ανθρώπων, οι οποίοι μεμονωμένα ή οργανωμένοι σε ομάδες ταξίδευαν ανά την Μεσόγειο προκειμένου να προσκυνήσουν στους Αγίους Τόπους ή σε ιερά αγίων. Ως ενθυμήματα των ταξιδιών αυτών, οι πιστοί επέστρεφαν στους τόπους τους με τις ευλογίες. Οι ευλογίες του Μουσείου προέρχονται από το Μαρτύριο του Αγίου Μηνά στην Αίγυπτο (Abu Mina), ένα από τα σπουδαιότερα προσκυνηματικά κέντρα της περιοχής. Φέρουν και στις δύο όψεις την ίδια διακόσμηση εντός κυκλικού πλαισίου: τον άγιο Μηνά όρθιο, μετωπικό, με τα δύο χέρια εκτεταμένα σε δέηση, ανάμεσα σε δύο γονατισμένες καμήλες, ενώ εκατέρωθεν της κεφαλής του εικονίζονται δύο σταυροί. Οι ευλογίες του Αγίου Μηνά έχουν βρεθεί σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου κάτι που μαρτυρά την εμβέλεια του προσκυνήματος.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σκαμπαβίας Κ. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 2-4, στο Σκαμπαβίας Κ. – Χατζηδάκη Ν. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα 2007, 18.