Επιστήθιος σταυρός

Χρυσός επιστήθιος σταυρός. Στο κέντρο του σχηματίζεται μικρός σταυρός τύπου Μάλτας με δισχιδείς κεραίες, από όπου φύονται δύο στελέχη τα οποία καμπυλώνοντας περιβάλλουν ένα δισκάριο. Στο άνω μέρος από δύο παράλληλους κρίκους περνούσε η αλυσίδα του περίαπτου σταυρού. Το κατεξοχήν σύμβολο των Χριστιανών, ο σταυρός, αποτέλεσε από πολύ νωρίς προσφιλές σχήμα κοσμημάτων. Η λειτουργία του ήταν προστατευτική και αποτροπαϊκή, ενώ πολύ συχνά είχε θήκες για τοποθέτηση ιερών λειψάνων. Οι χρυσοί σταυροί, όπως αυτός, αποτελούσαν αποκτήματα πλούσιων ατόμων, ενώ οι απλοί άνθρωποι φορούσαν σταυρούς από κατώτερα υλικά, όπως τον χαλκό.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σκαμπαβίας Κ. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 73, στο Σκαμπαβίας Κ. – Χατζηδάκη Ν. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 79.