Επιστήθιος σταυρός

Στο κέντρο ισοσκελής σταυρός τύπου Μάλτας με δισχιδείς κεραίες, από όπου «φύονται» δύο στελέχη που καμπυλώνονται στο άκρο και φέρουν εμπίεστη στιγμή στο κέντρο. Τα στελέχη περιβάλλουν ένα πολύ μεγαλύτερο κοιλόκυρτο δισκάριο σχηματίζοντας ένα υποτυπώδες τρίλοβο. Στο άνω άκρο της κάθε της κεραίας είναι προσκολλημένοι οι δύο κρίκοι καβίλιας, από τους οποίους περνούσε το στέλεχος με τον κρίκο αναρτήσεως. Ο σταυρός δεν φέρει άλλον διάκοσμο εκτός από πρισματικές βαθύνσεις και καμπυλωτές εξάρσεις με τις οποίες τονίζονται τα επιμέρους στοιχεία. Ως προς το σχήμα (και μάλιστα το εξωτερικό περίγραμμα) και τις εν γένει διαστάσεις του ο σταυρός μοιάζει πάρα πολύ με ομάδα παρόμοιων σταυρών, διάσπαρτων σήμερα σε διάφορα μουσεία και συλλογές, που έχουν βρεθεί σε χώρες της ανατολικής κυρίως Μεσογείου και χρονολογούνται στον 6ο και τον 7ο αιώνα.

Κ. Σκαμπαβίας