Εξάπτυχο με τη Δέηση, ένθετο σε μεταγενέστερο πλαίσιο

Το εξάπτυχο αποτελείται από δύο τμήματα, με τρία ισομεγέθη φύλλα το καθένα. Κάθε φύλλο έχει τριγωνική προς τα άνω απόληξη. Η επιφάνεια των φύλλων, πλην των εικονιζόμενων μορφών και του εδάφους όπου πατούν, καλύπτεται από αργυρά ελά­σματα με λεπτό στικτό διάκοσμο. Μέσα στην τριγω­νική απόληξη είναι καρφωμένη από μία οριζόντια δέλτος από αργυρό έλασμα για την αναγραφή των ο­νομάτων των μορφών, που όμως δεν χαράχθηκαν ποτέ.

Το τρίτο από τα αριστερά φύλλο του πρώτου τρι­πτύχου αποτελεί το κέντρο της παραστάσεως της Δεήσεως, προς το οποίο συγκλίνουν όλες οι υπόλοιπες μορφές. Σε αυτό απεικονίζεται ο Χριστός με ερυθρό χιτώνα και κυανό ιμάτιο, καθισμένος σε θρόνο με ψηλό ερεισίνωτο και δίβαθμο υποπόδιο. Κρατεί στα γόνατά του ανοικτό ευαγγέλιο προς το οποίο δείχνει με το δεξιό του χέρι. Δεξιά και αριστερά του Χριστού η Παναγία και ο Πρόδρομος σε στάση δεήσεως. Πίσω από τον θρόνο του παραστέκουν δύο άγγελοι.

Περισσότερα