Χρυσά ενώτια

Σκουλαρίκια με σμαραγδόριζα σε χρυσό ανθεμωτό πλαίσιο με διάτρητα πέταλα. Ο ρόδακας είναι εξαρτημένος από ένα συρμάτινο άγκιστρο για την ανάρτηση στους λοβούς των αυτιών, το οποίο προσαρμόζεται στην πίσω επιφάνεια τον κοσμήματος. Ο τύπος αυτός ενωτίων απαντά σε διάφορες παραλλαγές: απλός διάλιθος ρόδακας ή με κρεμαστά πρόσθετα στελέχη, τα οποία συχνά ποικίλλονται από πολύτιμους λίθους. Ανήκει σε μία κατηγορία κοσμήματος με μακρά παράδοση: ενώτια με δισκάρια σε σχήμα ρόδακα και κρεμαστά στελέχη ήταν ιδιαίτερα προσφιλή ήδη από την ελληνιστική εποχή. Κατά τον 3ο και 4ο αιώνα ο τύπος των ενωτίων με διάτρητο ανθεμωτό πλαίσιο γύρω από έναν πολύτιμο λίθο γνώρισε ευρύτατη διάδοση. Παρόμοια ενώτια φυλάσσονται σε πολλές συλλογές και Μουσεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
– Σαραγά Ν. 2006. Λήμμα καταλόγου αρ. 153, στο Χωρέμη-Σπετσιέρη Α. – Ζαρκάδας Α. (επιμ.) 2006. Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, 241.