Χάλκινο έμβολο πλοίου

Μεταλλική κοίλη θήκη ξύλινου εμβόλου πλοίου, πού στερεωνόταν σ’ αυτό με μεγάλα χάλκινα καρφιά (σώζονται δύο, μηκ. 6,5 εκ. το καθένα). Έχει την μορφή ρύγχους θαλασσινού ζώου με πτυχωτό δέρμα και σειρές δοντιών κάτω και είναι ακέραιη, πλην μιας μικρής απόκρουσης στην άνω απόληξη.

Περισσότερα