Αττική επιτύμβια στήλη

Οι επιγραφές των επιτύμβιων μνημείων προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την οργάνωση της αθηναϊκής κοινωνίας των κλασικών χρόνων. Η συγκεκριμένη αετωματική στήλη φέρει δύο εγχάρακτες επιγραφές. Στο ανώτερο τμήμα (κάτω από το γείσο της επίστεψης) αναφέρεται:
ΚΑΛΩΝ ΚΤΗΣΙΚΛΕΙΟΥΣ ΦΙΛΑΙΔΗΣ.

Λίγο πιο κάτω (κι αφού μεσολαβούν δύο ομφαλωτά δισκάρια) αναφέρεται:
ΚΤΗΣΙΚΛΗΣ ΚΑΛΩΝΟΣ ΦΙΛΑΙΔΗΣ.

Φαίνεται ότι πρόκειται για πατέρα (Κτησικλής, κάτω επιγραφή) και γιο (Κάλων, πάνω επιγραφή) από τον Δήμο των Φιλαϊδών, στην περιοχή της Βραυρώνας. Η στήλη θα πρέπει να κοσμούσε ένα οικογενεικό μνημείο, τύμβο ή περίβολο. Ο συνδυασμός των επιγραφών ίσως υποδηλώνει τον τρόπο διαδοχής στο συγκεκριμένο μνημείο.

Το όνομα Κάλων απαντά συνήθως με δύο λάμδα (Κάλλων). Ίσως πρόκειται για παράλειψη από λάθος του χαράκτη. Στο κάτω μέρος της στήλης εικονίζεται ανάγλυφη λουτροφόρος με περίτεχνες σπειροειδείς λαβές.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Χωρέμη-Σπετσιέρη Α. 2006. Λήμμα καταλόγου αρ. 104, στο Χωρέμη-Σπετσιέρη Α. – Ζαρκάδας Α. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, 171.