Πόρπη

Η πολύτιμη πόρπη αποτελείται από δύο καρδιόσχημα τμήματα με κυματιστή απόληξη. Το σημείο ένωσης τονίζεται με έναν πράσινο λίθο. Σε καθένα από τα δύο τμήματα υπάρχουν δύο λιοντάρια εκατέρωθεν του δέντρου της ζωής τα οποία ανασηκώνονται και ορμούν. Το θέμα εντάσσεται μέσα στην φυτική διακόσμηση που καλύπτουν τις επιφάνειες της πόρπης. Οι πόρπες προσέλαβαν σημαίνοντα ρόλο στην λαϊκή ενδυμασία, καθώς ήταν στοιχείο προβολής. Άλλωστε, οι επιχρυσωμένες πόρπες δεν άργησαν να ενταχθούν ως στοιχείο των ζωνών των ιερατικών αμφίων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Μπρούσκαρη M. 1989. «Λαϊκά κοσμήματα του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Kανελλοπούλου», Εθνογραφικά(Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα) 7, 95-111, ειδ. 101 αρ. 3.