Πήλινο ανάγλυφο πλακίδιο πετεινού

Πλαστικά έχουν αποδοθεί το λειρί και τα μάτια, ενώ οι λεπτομέρειες στις φτερούγες, στην ουρά αλλά και στα μικρά φτερά του σώματος έχουν αποδοθεί με βαθιές χαράξεις. Το σώμα του πτηνού είναι συμφυές με μια τετράπλευρη βάση, η οποία διαμορφώνεται έως το ύψος της κοιλιάς, έτσι ώστε τα πόδια να αποδίδονται ανάγλυφα πάνω στον όγκο της. Στη ράχη δύο οπές για την ανάρτησή του. Για την κατασκευή του έχει γίνει χρήση μήτρας. Ανάλογα πλακίδια, κάποια ακόμη και με την ίδια μήτρα, έχουν βρεθεί στην Κόρινθο, το Ηραίο του Αργούς, τη Μήλο, ακόμη και μέχρι τη Νότια Ρωσία. Πιθανή θεωρείται η κορινθιακή προέλευσή τους.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
– Μοσχονησιώτη Σ. 2006. Λήμμα καταλόγου αρ. 61, στο Χωρέμη-Σπετσιέρη Α. – Ζαρκάδας Α. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, 99.