Οι τεχνικές της βυζαντινής κοσμηματοτεχνίας

Το Μουσείο Κανελλοπούλου διαθέτει πλούσια συλλογή χρυσών βυζαντινών κοσημάτων, που καλύπτουν όλες τις περιόδους από τον 4ο έως τον 15ο αιώνα. Το κοσμήματα αυτά έχουν κατασκευαστεί με μια μεγάλη γκάμα τεχνικών, οι οποίες δεν έχουν μελετηθεί συστηματικά έως σήμερα.

Με στόχο τη καταγραφή, μελέτη και κατανόηση των τεχνικών του βυζαντινού χρυσοχόου, το μουσείο έχει ξεκινήσει ερευνητικό πρόγραμμα, σε συνεργασία με το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (υπεύθυνη αρχαιολόγος: Σοφία Γερογιώργη), τον χρυσοχόο-ερευνητή Άκη Γκούμα και την χρυσοχόο-ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Trier (Γερμανία) Biljana Klekaschoska. Η έρευνα εστιάζει σε δαχτυλίδια, επιστήθιους σταυρούς και διάτρητα κοσμήματα -κυρίως ενώτια- και περιλαμβάνει βιβλιογραφική μελέτη, μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση των αντικειμένων, καθώς και επιλεγμένες αρχαιομετρικές αναλύσεις.

Στόχος της έρευνας είναι να να γίνει κατανοητός ο τρόπος κατασκευής των  βυζαντινών κοσμημάτων. Μελετώντας τα ίχνη που έχουν αφήσει στην επιφάνεια του χρυσού τα εργαλεία ή οι τεχνικές που χρησιμοποίησαν οι βυζαντινοί χρυσοχόοι, προσπαθούμε να ανασυστήσουμε τα στάδια κατασκευής και επεξεργασίας του κάθε κοσμήματος. Η έρευνα θα ολοκληρωθεί με πειραματική κατασκευή επιλεγμένων κοσμημάτων με τις τεχνικές και τα εργαλεία που αναγνωρίστηκαν κατά τη μελέτη – και τη σύγκριση τους με τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν από τους μελετητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

TOPPER.33A

Χρυσό διάτρητο ενώτιο και μικροσκοπική μελέτη της τεχνικής κατασκευής του στο εργαστήριο του Μουσείου.