Υδρία τύπου Ηadra

Με το τέλος της Κλασικής περιόδου παράκμασε η τέχνη της εικονιστικής αγγειογραφίας, που είχε ανθίσει στο Αιγαίο για περισσότερο από τέσσερις αιώνες (από τα τέλη της Γεωμετρικής περιόδου). Κατά την Ελληνιστική περίοδο ελάχιστα αγγεία έφεραν γραπτή διακόσμηση. Μεταξύ αυτών ήταν οι υδρίες «τύπου Hadra», στις οποίες οι καλλιτέχνες απέδιδαν εικονιστικά ή απλά γραμμικά μοτίβα με μελανή βαφή πάνω σε ανοικτόχρωμο βάθος (σπανιότερα πάνω σε λευκό βάθος).

Η εικονιζόμενη υδρία φέρει παράσταση κυνηγιού ελαφιού στη μία όψη, ενώ στην άλλη εικονίζονται δύο γυμνοί άντρες με ρόπαλο και ξίφος να επιτίθενται σε λύκους. Ο ακριβής συμβολισμός των παραστάσεων δεν είναι σαφής.

Οι υδρίες «τύπου Hadra» πήραν το όνομά τους από ένα νεκροταφείο στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου έχει βρεθεί μεγάλος αριθμός τέτοιων αγγείων. Στο παρελθόν οι ερευνητές πίστευαν ότι οι υδρίες κατασκευάζονταν στην Αίγυπτο, όμως αναλύσεις πηλού έδειξαν ότι τα περισσότερα αγγεία είχαν κατασκευαστεί στην Κρήτη. Την περίοδο εκείνη η Κρήτη ανήκε στο πτολεμαϊκό βασίλειο της Αιγύπτου, συνεπώς οι σχέσεις με την μητρόπολη Αλεξάνδρεια ήταν στενές.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σαραγά Ν. 2006. Λήμμα καταλόγου αρ. 94, στο Χωρέμη-Σπετσιέρη Α. – Ζαρκάδας Α. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, 156-157.