Τμήμα κοπτικού υφάσματος με σκηνή κυνηγιού

Τετράγωνο σχεδόν τμήμα υφάσματος με σκηνή κυνηγιού εντός μεταλλίου. Πάνω στο ερυθρό βάθος διακρίνονται με υπόλευκο χρώμα δύο καβαλάρηδες που τοξεύουν. Τα άλογά τους ακολουθούν αντίθετη κατεύθυνση, ενώ και οι δύο στρίβουν το κορμί και το κεφάλι τους προς τα πίσω τοξεύοντας κάποιο από τα τέσσερα άγρια ζώα που βρίσκονται στο κάτω μέρος του μεταλλίου. Σχηματοποιημένος φυτικός διάκοσμος σημειώνεται στο πλαίσιο του μεταλλίου και στις γωνίες του υφάσματος. Η στάση των ιππέων μαρτυρά επίδραση από την Σασσανιδική τέχνη, ενώ η σκηνή εκτός από το προφανές, το αγαπητό άθλημα του κυνηγιού, λειτουργεί και συμβολικά ως αγώνας κατά του κακού. Τέτοιου είδους υφάσματα προέρχονται συνήθως από την Αίγυπτο, καθώς οι κλιματολογικές συνθήκες και η ξηρασία επιτρέπουν στο ευπαθές υλικό κατασκευής να διατηρηθεί.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Μπρούσκαρη E. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 11, στο Σκαμπαβίας K. – Χατζηδάκη N. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 26-27.