Ταφικό προσωπείο

Η ρεαλιστική διάθεση του τεχνίτη φαίνεται παντού: στα φρύδια, στα βλέφαρα, μα πάνω απ’ όλα στις ρυτίδες στις άκρες των χειλιών και κάτω από το σαγόνι (πράγμα πού φανερώνει πρόσωπο προχωρημένης ηλικίας). Μάτια μεγάλα, «έκπληκτα», με βλέμμα απλανές. Τα μεγάλα «στυλά» μάτια και οι σχηματοποιημένες λεπτομέρειες (φρύδια, βλέφαρα, στόμα) είναι χαρακτηριστικά της τέχνης του τέλους της αρχαιότητος.

Ε. Μπρούσκαρη