Εικόνα με παράσταση Σταύρωσης

Μπροστά από τα τείχη της Ιερουσαλήμ εκτυλίσσεται το θείο δράμα. Στο κέντρο της σύνθεσης, που προβάλλει σε χρυσό βάθος, κυριαρχεί η μορφή του Εσταυρωμένου Χριστού. Αριστερά εικονίζεται η Θεοτόκος, η οποία φέρνει το αριστερό χέρι στο λυπημένο της πρόσωπο, υποβασταζόμενη από την Μαρία την Μαγδαληνή. Δεξιά προβάλει ο μαθητής του Χριστού Ιωάννης. Έχει σκυμμένο το κεφάλι και φέρει το δεξί χέρι στο στήθος. Πίσω του ο Κεντυρίων στρέφει το βλέμμα προς τον Χριστό και τείνει την χείρα του προς αυτόν σε χειρονομία ομιλίας, ομολογώντας την θεότητα του Χριστού.. Πίσω του ξεπροβάλει το πρόσωπο μορφής με περικεφαλαία και οι κορυφές των κράνων δύο στρατιωτών. Η συμμετρία στην διάρθρωση της σκηνής, οι συγκρατημένες κινήσεις, οι γεωμετρικές πτυχώσεις των ενδυμάτων και η ήπια χρωματική παλέτα συνθέτουν έργο που ακολουθεί την κρητική ζωγραφική παράδοση όπως διαμορφώνεται στα μεγάλα μοναστικά κέντρα του Αγίου Όρους και των Μετεώρων στα μέσα το 16ου αιώνα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Χατζηδάκη Ν. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 152, στο Σκαμπαβίας Κ. – Χατζηδάκη Ν. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 246-247.