Σόλιδος Βερίνας

Εμπροσθότυπος: Μέσα σε κοκκιδωτό πλαίσιο προτομή της Βερίνας κατά κρόταφον προς τα δεξιά, με διάδημα. Στο άνω μέρος σχηματοποιημένο χέρι τον Θεού κρατεί το στέμμα. Στον κάμπο, περιμετρικά, η επιγραφή: AELYERI. NAAYC (Ael(ia) Verina Aug(usta) = Αιλία Βερίνα Αυγούστα).

Οπισθότυπος: Μέσα σε κοκκιδωτό πλαίσιο Νίκη ισταμένη προς τα αριστερά κρατεί μεγάλο σταυρό με το δεξιό της χέρι. Πίσω αριστερά της ένα άστρο. Στον κάμπο, περιμετρικά, η επιγραφή: VICTORI Α AYCCC (Victoria Aug(ustorum) = Νίκη των Αυγούστων). Στο έξεργο η επιγραφή: CONOB (Con(stantinopοlis) ob(ryzum) = Κωνσταντινούπολις, όβρυζον, δηλαδή από καθαρό χρυσό).

Με τη νομισματική μεταρρύθμιση του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο σόλιδος (σταθερός) καθιερώθηκε ως η Βασική νομισματική μονάδα της αυτοκρατορίας. Το βάρος του ήταν το 1/72 της λίβρας καθαρού χρυσού και ως υποδιαιρέσεις είχε το σεμίσσιον και το τρεμίσσιον, δηλαδή το ήμισυ και το τρίτον του. Μέχρι τον 10ο αιώνα διατήρησε σταθερά το βάρος και την καθαρότητα του χρυσού του, και για το λόγο αυτό απέκτησε διεθνές κύρος, ώστε να κυκλοφορεί από τη Σκανδιναβία έως τις Ινδίες. Στη Δύση ήταν γνωστός με το όνομα «bezant», παραφθορά της λέξεως «βυζαντινό».

Η Αιλία Βερίνα υπήρξε σύζυγος του Λέοντος Α`, τον οποίο είχε παντρευθεί πριν από την ανάρρησή του στον θρόνο, και μητέρα της μετέπειτα αυτοκράτειρας Αριάδνης. Νομίσματα με την προτομή της πρέπει να εκόπησαν μόνον κατά τη διάρκεια της Βασιλείας του συζύγου της (457-474). Πέθανε περί Το 484 στο φρούριο του Παπυρίου στην Ισαυρία.

Κ. Σκαμπαβίας