Σκουλαρίκι με προτομή της Θεοτόκου

Το σκουλαρίκι έχει σχηματισθεί από δύο όμοια συγκολλημένα ελάσματα. Το άγκιστρο είναι πεταλόσχημο. Ο διάκοσμος έχει αποδοθεί με την έκκρουστη τεχνική, ενώ κάποιες λεπτομέρειες και η επιγραφή είναι εγχάρακτες.

Στο κάτω μέρος διαμορφώνεται μια πλατιά ταινία περιβαλλόμενη από λεπτό κυμάτιο, στρεπτό σύρμα και δεκατέσσερις ημισφαιρικούς κόμβους. Στο κέντρο, εκτός ταινίας, ένα κυκλικό μετάλλιο με περίτμητη προτομή της Θεοτόκου δεομένης. Το μετάλλιο ενώνεται με την ταινία με δύο δακρυόσχημα στοιχεία που φέρουν από έναν ημισφαιρικό και ένα δαχρυόσχημο κόμβο. Επάνω από το μετάλλιο της Θεοτόκου σταυρός τύπου Μάλτας με την εγχάρακτα επιγραφή. Το άγκιστρο προσαρμόζεται σε δύο σφαιρικά στοιχεία.

Περισσότερα