Πυθμένας αμφύαλου χρυσογραφημένου αγγείου με μορφή μάρτυρα

Πυθμένας αμφύαλου χρυσογραφημένου αγγείου. Στο κέντρο στέκεται όρθιος αγένειος μάρτυρας, ο οποίος κρατά κλαδί φοίνικα, χριστιανικό σύμβολο της νίκης κατά του θανάτου.. Για την κατασκευή του αγγείου χρησιμοποιείται μια ιδιαίτερη τεχνική, όπου στον πυθμένα γυάλινου αγγείου τοποθετείται σε ψυχρή κατάσταση λεπτό φύλλο χρυσού, πάνω στο οποίο ορίζονται περιγράμματα και τοποθετούνται συχνά χρώματα. Το φύλλο χρυσού καλύπτεται από στρώμα σκόνης άχρωμου γυαλιού. Κατά το ψήσιμο του αγγείου, η σκόνη τήκεται προστατεύοντας την παράσταση. Πρόκειται για τεχνική Η τεχνική κατασκευής που απαντά στην Ρώμη και την Κολωνία. Η πιθανή προέλευση του αγγείου από την Κολωνία (Γερμανία), ίσως μας επιτρέπει να ταυτίσουμε τον άγνωστο μάρτυρα με τον άγιο Γερεώνα, που τιμάτο ιδιαίτερα στην περιοχή. Το αγγείο, είναι το μοναδικό του είδους του στην Ελλάδα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Σκαμπαβίας K. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 1, στο Σκαμπαβίας K. – Χατζηδάκη N. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 17.