Πυθμένας αμφύαλου χρυσογραφημένου αγγείου

Την παράσταση πλαισιώνουν τρεις ομόκεντροι κύκλοι. Το διάστημα μεταξύ των δύο πρώτων καλύπτεται με φύλλο χρυσού. Στο κέντρο του μεταλλίου εικονίζεται, όρθιος και μετωπικός, ένας αγένειος άνδρας με φωτοστέφανο, που πατεί σε φυσιοκρατικά αποδοσμένο έδαφος με δύο θάμνους εκατέρωθεν. Με το κατεβασμένο δεξιό του χέρι κρατεί κλάδο φοίνικος, ενώ εκτείνει προς τα επάνω το αριστερό σε χειρονομία επευφημίας. Το έδαφος και τα φυτά έχουν αποδοθεί με υδροχρώματα, ενώ ο φωτοστέφανος και τα ενδύματα με φύλλο χρυσού. Το πρόσωπο και τα γυμνά μέρη του σώματος μόνο με σκούρο καστανό περίγραμμα επάνω στο διαφανές γυαλί. Με το ίδιο χρώμα σχεδιάσθηκαν τα φύλλα και οι κλάδοι των φυτών καθώς και οι ανωμαλίες του εδάφους. Κρίνοντας από την πολύ ελαφρά καμπυλότητα που παρουσιάζουν τα σωζόμενα τμήματα των τοιχωμάτων του αγγείου, συμπεραίνουμε ότι το αρχικό σχήμα του ήταν η ανοικτή φιάλη.

Περισσότερα