Ειδώλιο γυναικείας μορφής

Το εικονιζόμενο αποσπασματικό ειδώλιο ανήκει σε μια μεγάλη κατηγορία αντικειμένων, που απαντούν σε νεολιθικούς οικισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας (κυρίως της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας) των Βαλκανίων και την Μικράς Ασίας. Πρόκειται για αναπαραστάσεις γυμνών γυναικείων μορφών με τονισμένους γλουτούς, χέρια διπλωμένα κάτω από τα στήθη και προεξέχουσα κοιλιά, που ενδεχομένως υποδηλώνει εγκυμοσύνη.

Στο παρελθόν τα ειδώλια αυτού του τύπου είχαν θεωρηθεί ως σύμβολα γονιμότητας, που συνδέονταν με την ανθρώπινη αναπαραγωγή και την καρποφορία της γης. Ορισμένοι μελετητές, μάλιστα, τα ερμήνευαν ως απεικονίσεις μιας μεγάλης Μητέρας-Θεάς. Οι σύγχρονοι ερευνητές, όμως, αμφισβητούν αυτές τις γενικευτικές θεωρίες και υποστηρίζουν ότι τα ειδώλια θα πρέπει να ερμηνεύονται αναλόγως με τον χώρο εύρεσής και τη χρήση τους. Σήμερα επικρατεί η άποψη ότι τα ειδώλια είχαν πολλαπλές λειτουργίες ως τελετουργικά αντικείμενα, ως σύμβολα θρησκευτικού χαρακτήρα αλλά και ως παιχνίδια, τα οποία μετέδιδαν γνώσεις στα παιδιά και τους εδιναν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τον κόσμο των ενηλίκων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
– Βενιέρη Γ. 2006. Λήμμα καταλόγου αρ. 1, στο Χωρέμη Α. – Ζαρκάδας Α. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, 19.