Χρυσό περικάρπιο με ένθετο νιέλλο

Το περικάρπιο (βραχιόλι) αποτελείται από δύο όμοια ημικυκλικά τμήματα που ενώνονται μεταξύ τους με κυλινδρικά εξαρτήματα. Στην κύρια όψη τους τα τμήματα φέρουν εντός ορθογώνιου φυτικού πλαισίου με ένθετο νιέλλο, ανά πέντε, εφαπτόμενους κύκλους οι οποίοι περικλείουν πτηνά, λιοντάρια, φτερωτούς γύπες και άλλα φανταστικά πλάσματα. Όλες οι μορφές αποδίδονται με έξεργο ανάγλυφο και συμπληρώνεται με εμπίεστο κοκκιδωτό διάκοσμο. Το υλικό του, χρυσός, αποτελεί μαρτυρία εύπορου ιδιοκτήτη. Προφανώς κοσμούσε το χέρι κυρίας της βυζαντινής αριστοκρατίας, ενδεχομένως της Κωνσταντινούπολης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σκαμπαβίας Κ. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 46, στο Σκαμπαβίας Κ. – Χατζηδάκη Ν. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 57.