Περικάρπιο

Το περικάρπιο, γυναικείο ασφαλώς κόσμημα, αποτελείται από δύο ισομεγέθη ημικυλινδρικά ελάσματα με έκκρουστο ανάγλυφο διάκοσμο, που ενώνονται μεταξύ τους με καβίλιες. Σε κάθε ημικυλινδρικό τμήμα, μέσα σε ορθογώνιο φυτικό πλαίσιο με ένθετο νιέλλο, πέντε εφαπτόμενοι κύκλοι από κληματίδα που περικλείουν πτηνά, λιοντάρια, φτερωτούς γρύπες και άλλα φανταστικά ζώα σε έξεργο ανάγλυφο. Στα σημεία ενώσεως των δύο ημικυλίνδρων, ανά μία κατακόρυφη σειρά τεσσάρων σχηματοποιημένων λογχοειδών φύλλων με εμπίεστο κοκκιδωτό διάκοσμο.

Στη Συλλογή του Dumbarton Oaks φυλάσσεται ένα σχεδόν όμοιο αλλά ελαφρώς μικρότερης κλίμακας αργυρό περικάρπιο, το οποίο πιστεύεται ότι βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και χρονολογείται στον 11ο-12ο αγώνα. Το χρυσό περικάρπιο του Μουσείου Κανελλοπούλου είναι ένα από τα ωραιότερα δείγματα της βυζαντινής χρυσοχοΐας που έχουν διασωθεί.

Κ. Σκαμπαβίας