Η Παναγία Οδηγήτρια

Η Παναγία εικονίζεται στον τύπο της Οδηγήτριας και σε πανομοιότυπη απόδοση, όπως στις εικόνες α­ριθ. κατ. 126 και 134. Το σχήμα της κεφαλής της Πα­ναγίας είναι επίμηκες και ο Χριστός έχει ψηλό, γυ­μνό μέτωπο. Με ευκρινές σχέδιο, αλλά με άτονο τρό­πο, αποδίδονται τα χαρακτηριστικά των προσώπων, όπου τη σάρκα τονίζουν πυκνά λευκά φώτα, τα ο­ποία διατρέχουν όλη την επιφάνεια της παρειάς και πλάθουν τους όγκους γύρω από τη μύτη, ενώ και το καλοσχεδιασμένο χέρι της Παναγίας με τα μακριά δάκτυλα διατρέχουν παράλληλες κυματιστές λευκές γραμμές.

Η εικόνα, που προκύπτει από την επανάληψη του γνωστού ανθιβόλου της Οδηγήτριας του 15ου αιώνα, είναι χρονικά μεταγενέστερη από τις άλλες δύο εικόνες του Μουσείου Κανελλοπούλου (αριθ. κατ. 126 και 134), ενώ προσεγγίζει περισσότερο το έργο συντηρητικών ζωγράφων τον τέλους του 16ου αιώνα, όπως ο Εμμανουήλ Λαμπάρδος, και μπορεί να χρονολογηθεί γύρω στο 1600.

Ν. Χατζηδάκη