Εικόνα με παράσταση Παναγίας Οδηγήτριας

Η Παναγία με τον Χριστό στην αγκαλιά της αποτέλεσε το πιο διαδεδομένο εικονογραφικό θέμα στη ζωγραφική των Κρητών ζωγράφων. Σωζόμενα έγγραφα μαρτυρούν τις μεγάλης κλίμακας παραγγελίες για κατασκευή εικόνων με την Παναγία, είτε ακολουθώντας τον παραδοσιακό τρόπο εικονογράφησης (maniera greca), είτε ακολουθώντας τους κανόνες της δυτικής τέχνης (maniera latina). Η Παναγία Οδηγήτρια του μουσείου Κανελλοπούλου ακολουθεί εικονογραφικά πρότυπα της κρητικής ζωγραφικής του 15ου αιώνα Τα πρόσωπα, σοβαρά, με απαλούς προπλασμούς, φωτίζονται από λευκά φώτα και ψημιθιές. Οι πτυχώσεις των ενδυμάτων διακρίνονται από γεωμετρική χάραξη. Τέτοιες εικόνες παράγονταν μαζικά και διακινούνταν στις αγορές της Κρήτης, της Ιταλίας, του νησιωτικού και ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Χατζηδάκη Ν. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 169, στο Σκαμπαβίας Κ. – Χατζηδάκη Ν. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 304-305.