Η Παναγία, Madre della Consolazione

Μέσα σε χρυσό κάμπο εικονίζεται η Παναγία ημίσω­μη, δεξιοκρατούσα, στον γνωστό ιταλοκρητικό τύπο της Madre della Consolazione (Μήτηρ Παραμυ­θίας), ο οποίος παγιώνεται στην Κρήτη το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα. Φορεί βαθυκύανο χιτώνα και βυσσινί μαφόριο που πορπώνεται κατά τον δυτικό τρόπο μπροστά στον λαιμό με στρογγυλή χρυσή πόρπη, αφήνοντάς τον ακάλυπτο. Η παρυφή του μα­φορίου κοσμείται με πλούσιο χρυσοκέντημα από ψευδοκουφικά στοιχεία, ενώ στο μέτωπο και στους ώμους με τρία χρυσά αστέρια (ορατά μόνον τα δύο) της βυζαντινής παραδόσεως, που συμβολίζουν την αγνεία της Θεοτόκου. Κάτω από το ραφόριο, γύρω από το κεφάλι, διακρίνεται λεπτός διαφανής πέ­πλος. Στρέφει ελαφρά προς το παιδί που υποβαστά­ζει στην αγκαλιά της και ακουμπά απαλά το αριστε­ρό της χέρι στο γόνατό του.

Ο Χριστός γυρίζει το κεφάλι προς το δεξιό χέρι με το οποίο ευλογεί και κρατεί με το αριστερό τη χρυσή ένσταυρη σφαίρα του κόσμου. Επάνω από λευκό χιτώνα, που διακρίνεται στον δεξιό του βρα­χίονα, φορεί δυτικού τύπου βαθυκύανο «υποκάμισο» με πλούσιο χρυσοκέντημα και πορτοκαλί ιμάτιο με χρυσοκονδυλιές.

Περισσότερα