Μυκηναϊκά όπλα

Κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού παρήχθησαν στο Αιγαίο μεγάλες ποσότητες όπλων. Το γεγονός αυτό είχε να κάνει με την ένταση των πολεμικών συγκρούσεων τη συγκεκριμένη περίοδο (στο τέλος της οποίας τοποθετείται και ο Τρωϊκός Πόλεμος) σχετιζόταν όμως και με τις ανάγκες κοινωνικής επίδειξης των αριστοκρατών. Ειδικά οι Μυκηναίοι προσέφεραν μεγάλους αριθμούς ξιφών, εγχειριδίων και άλλων όπλων στις ταφές των πλούσιων μελών κάθε κοινότητας. Συχνές ήταν και οι απεικονίσεις μαχών και πολεμιστών σε τοιχογραφίες, σφραγιδόλιθους και άλλα εικονιστικά μέσα. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι το πολεμικό κύρος ήταν σημαντικό για τις μυκηναϊκές κοινωνίες.

Στην εικόνα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά επιθετικά όπλα των Μυκηναίων: αριστερά το ξίφος και το εγχειρίδιο (ή κοντό ξίφος), δεξιά το δόρυ και το βέλος (από τα οποία σώζονται μόνο οι χάλκινες αιχμές, αφού τα στελέχη ήταν ξύλινα). Το ξίφος και το εγχειρίδιο θα είχαν επένδυση από ξύλο ή ελεφαντόδοντο στις λαβές.

Η εξάρτυση ενός Μυκηναίου πολεμιστή συμπληρωνόταν με χάλκινες κνημίδες, χάλκινο θώρακα ή πανοπλία και κράνος φτιαγμένο από χαλκό ή από χαυλιόδοντες κάπρου.

Aδημοσίευτα