Μινωική «τσαγιέρα»

Το περίτεχνο πήλινο αγγείο με τη μακριά προχοή φέρει διακόσμηση του λεγόμενου «καμαραϊκού ρυθμού». Ο ρυθμός αυτός (που πήρε το όνομά του από ένα σπήλαιο της Κρήτης οπου πρωτο-εντοπίστηκαν αγγεία με παρόμοια διακόσμηση) χαρακτηρίζεται από τη χρήση πολυχρωμίας πάνω σε σκοτεινό βάθος και αντανακλά την υψηλή αισθητική και καλλιτεχνική δεξιότητα των Μινωιτών. Οι αγγειογράφοι κάλυπταν τις επιφάνειες των αγγείων με ευφάνταστα γεωμετρικά μοτίβα, ενίοτε δε και με θέματα από τον ζωϊκό ή φυτικό κόσμο. Τα καλύτερης ποιότητας δείγματα της καμαραϊκής κεραμικής πρέρχονται από τα μεγάλα ανακτορικά κέντρα της Κνωσού κα της Φαιστού. Το συγκεκριμένο αγγείο διακοσμείται με λευκές ταινίες και στιγμές, όπως επίσης και με ανάγλυφα κομβία.

Η ονομασία «τσαγιέρα» δεν έχει σχέση με τη χρήση του αγγείου. Τέτοιου είδους συμβατικές ονομασίες δίνονται συχνά από τους αρχαιολόγους για να περιγράψουν το σχήμα ενός αγγείου. Στη μινωική αρχαιολογία αρκετές ονομασίες αγγείων οφείλονται στον Άγγλο ανασκαφέα της Κνωσού, Arthur Εvans.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Βενιέρη Γ. 2006. Λήμμα καταλόγου αρ. 9, στο Χωρέμη-Σπετιέρη Α. – Ζαρκάδας Α. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, 27.