Πήλινο «μηλιακό ανάγλυφο» με σκηνή συνάντησης Ηλέκτρας και Ορέστη

Το λεγόμενα «μηλιακά ανάγλυφα» είναι πήλινα περίτμητα πλακίδια με μυθολογικές σκηνές, που φαίνεται ότι διακοσμούσαν ξύλινα κιβωτίδια πιθανώς ταφικής χρήσης. Τα περισσότερα από αυτά έχουν βρεθεί στη Μήλο, κατασκευάζονταν όμως και σε άλλα νησιά κατά τη διάρκεια του 5ου αι. π.Χ. Στην αρχική τους κατάσταση έφεραν χρωματική διακόσμηση, από την οποία σήμερα σώζονται ελάχιστα ίχνη.

Το πλακίδιο της εικόνας αναπαριστά τη σκηνή της συνάντησης του Ορέστη και της Ηλέκτρας, όπως την γνωρίζουμε από την τραγική ποίηση. Ο Ορέστης, με τη συνοδεία του Πυλάδη και ενός υπηρέτη, συναντά την αδελφή του Ηλέκτρα, η οποία θρηνεί ακουμπισμένη στον τάφο του πατέρα τους Αγαμέμνωνα. Ο Ορέστης απλώνει το χέρι προς εκείνη, που όμως δεν τον αντιλαμβάνεται. Θα ακολουθήσει η αναγνώριση των σημαδιών και η επανένωση των δύο αδελφιών. Το θέμα απαντά και σε άλλα μηλιακά ανάγλυφα, καθώς και σε αγγεία του 4ου αι. π.Χ. Η θεατρικότητα της σκηνής δείχνει την επίδραση που ασκούσε η τραγική ποίηση στην τέχνη της περιόδου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Βλασσοπούλου Χ. 2006. Λήμμα καταλόγου αρ. κατ. 59, στο Χωρέμη-Σπετσιέρη Α. – Ζαρκάδας Α. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, 97.