Μελανόμορφη υδρία με σκηνή κρήνης

Τον 6ο αι. π.Χ. ο τύραννος Πεισίστρατος και οι γιοί του (Πεισιστρατίδες) πραγματοποίησαν σημαντικά έργα υποδομής για την υδροδότηση της Αθήνας. Έφτιαξαν δίκτυο ύδρευσης με πήλινους αγωγούς, που μετέφεραν νερό από τον Υμηττό, και κατασκεύσαν δημόσιες κρήνες όπου οι Αθηναίοι μπορούσαν να γεμίζουν τις υδρίες τους (ειδικά σκεύη για τη μεταφορά νερού). Τα κρηναία οικοδομήματα πρέπει να έκαναν μεγάλη εντύπωση στους Αθηναίους, διότι απεικονίζονται συχνά σε αγγεία της περιόδου.

Σε αυτή την μελανόμορφη υδρία βλέπουμε πέντε νεαρές γυναίκες μπροστά από κρηναίο οικοδόμημα, το οποίο συμβολίζεται με δωρικό κίονα και πρόσταση. Μία γυναίκα γεμίζει την υδρία της από τον λεοντοκέφαλο κρουνό, ενώ δύο έχουν γεμίσει τα αγγεία και αναχωρούν και δύο άλλες προσέρχονται στην κρήνη με τις υδρίες πλαγιαστές (και άρα άδειες) στα κεφάλια τους. Εικόνες αυτού του είδους μαρτυρούν ότι οι δημόσιες κρήνες ήταν χώροι κοινωνικών συναντήσεων, ειδικά για γυναίκες.

Στον ώμο του αγγείου εικονίζεται σκηνή αρματοδρομίας, ενώ στο κάτω μέρος υπάρχει διακοσμητική ζώνη με πάνθηρα και αίγαγρους.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σαραγά Ν. 2006. Λήμμα καταλόγου αρ. 49, στο Χωρέμη-Σπετσιέρη Α. – Ζαρκάδας Α. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, 76-77.