Ξυλόγλυπτο εγκόλπιο

Ξυλόγλυπτο κυκλικό εγκόλπιο δεμένο σε μεταλλικό πλαίσιο, το οποίο κοσμείται με συρματερή και κοκκιδωτή διακόσμηση που σχηματίζει συνεχόμενα μικρά ημικύκλια στην εσωτερική και την εξωτερική περιφέρειά του, ενώ ανά τεταρτοκύκλιο αναπτύσσονται στην εσωτερική περιφέρεια ανθέμια με μία μπλε πέτρα στο κέντρο τους. «Βατόμουρα» με κοκκιδωτό διάκοσμο περιβάλλουν τα ημικύκλια και τα ανθέμια. Στο επάνω τμήμα του πλαισίου διαμορφώνεται ρόδακας, πίσω από τον οποίο στερεώνεται απλός κρίκος ανάρτησης.

Ελισσόμενος βλαστός αμπέλου δημιουργεί επτά διάχωρα: στο κέντρο η Πεντηκοστή, κάτω ο Κόσμος και γύρω ο Ευαγγελισμός, η Αγία Τριάδα, η Κοίμηση της Θεοτόκου, τα Εισόδια και η Βάπτιση. Λεπτόλογη, επιμελής εργασία, τυπική των εργαστηρίων ξυλογλυπτικής της εποχής αυτής.

Eρση Μπρούσκαρη