Κορινθιακός αρύβαλλος με παράσταση φάλαγγας οπλιτών

Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις της Αρχαϊκής περιόδου ήταν η δημουργία της φάλαγγας των οπλιτών, δηλαδή του συντεταγμένου στρατεύματος που πολεμούσε παρατεταγμένο σε σειρές. Η εμφάνιση της φάλλαγας επέφερε αλλαγές στην τακτική του πολέμου και επέβαλε ένα συγκεκριμένο τύπο οπλισμού για όλους τους οπλίτες. Οι εξελίξεις αυτές είχαν κοινωνικές επιπτώσεις. Η επάνδρωση της φάλλαγας απαιτούσε μεγάλο αριθμό ανδρών, γι’ αυτό και οι πόλεις συχνά αναγκάζονταν να απευθυνθούν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, προσφέροντας πολιτικά δικαιωμάτα ως αντάλλαγμα για τη στράτευση. Ο ρόλος του οπλίτη σταδιακά συνδέθηκε με αυτόν του πολίτη, γεγονός που κλώνισε τις (ισχυρές έως τότε) αριστοκρατικές δομές των ελληνικών κοινωνιών.

Σκηνές φάλαγγας εικονίζονται συχνά σε κορινθιακά αγγεία της περιόδου, όπως σε αυτόν τον αρύβαλλο του 6ο αι. π.Χ. Διακρίνονται πολεμιστές με κράνος, δόρυ και ασπίδα σε πυκνό σχηματισμό με τις ασπίδες να δημιουργούν ένα προστατευτικό τείχος. Συμβολίζεται η πολεμική ισχύς της πόλης και το αίσθημα συλλογικότητας που αντιπροσωπεύει η οπλιτική φάλλαγα.

Aδημοσίευτο