Κορινθιακό αλάβαστρο με παράσταση Κωμαστών

Στην πάνω οριζόντια επιφάνεια τον χείλους κόσμημα από γλωσσοειδή φύλλα και στην κατακόρυφη τεθλασμένες γραμμές. Στον ώμο γλωσσοειδή φύλλα και χαμηλότερα τρεις οριζόντιες γραμμές. Ακολουθούν δύο πλατιές ταινίες πού οριοθετούν τις τρεις διακοσμητικές ζώνες, στις οποίες απεικονίζονται κωμαστές πού κρατούν κέρατα. Γύρω από τις μορφές πυκνά παραπληρωματικά κοσμήματα, όπως μικροί και μεγάλοι ρόδακες, καρδιόσχημα φύλλα και άνθη λωτού, καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια. Χρήση χάραξης και ιώδους χρώματος.

Το αγγείο μπορεί να συγκριθεί με έργα του Ζωγράφου των Κωμαστών της Ν. Υόρκης. Το μοτίβο με τούς κωμαστές πού χορεύουν πρωτοεμφανίζεται στην πρώιμη Κορινθιακή περίοδο και συνεχίζει έως και την ύστερη. Τους αντιγράφουν στην Αττική και σε άλλες περιοχές, ωστόσο πιθανά δεν πρόκειται απλώς για αντιγραφή αλλά μάλλον για μια κοινή πρακτική πού Θα μπορούσε να έχει τις ρίζες της και στην ανατολική Ελλάδα. Οι χορευτές ίσως αναπαραστούσαν μυθολογικά δρώμενα σχετικά με τη μέθη, όπου με χορό και τραγούδι γιόρταζαν μυθικές ή θρησκευτικές επετείους.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Μοσχονησιώτη Σ. 2006. Λήμμα καταλόγου αρ. 27, στο Χωρέμη-Σπετσιέρη Α. – Ζαρκάδας Α. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, 48.