Κάλυκας θυμιατηρίου

Κάτω τμήμα θυμιατηρίου, όπου τοποθετούνταν τα κάρβουνα και το λιβάνι. Στο άνω χείλος είναι τοποθετημένα εξάρματα σε σχήμα φύλλων, από όπου περνούσαν οι αλυσίδες. Το κύριο σώμα του θυμιατηρίου κοσμείται με ανάγλυφες σκηνές από την Καινή Διαθήκη (Ευαγγελισμός, Προσκύνηση Μάγων, Βαϊοφόρος, Σταύρωσης, οι Μυροφόρες στο Μνήμα και Ανάληψη). Στην κάτω ζώνη εικονίζονται μέσα σε στηθάρια οι δώδεκα Απόστολοι και άγγελοι. Η ελεύθερη εκδήλωση της χριστιανικής λατρείας τον 4ο αιώνα οδήγησε στην ανάγκη για εξοπλισμό των εκκλησιών με τα απαραίτητα λειτουργικά σκεύη. Τα θυμιατήρια και η χρήση τους είναι διαδεδομένα σε όλες τις θρησκείες. Για τους χριστιανούς εντάχθηκε από πολύ νωρίς στο λειτουργικό τυπικό. Η βάση του θυμιατηρίου συμβολίζει την κοιλία της Θεοτόκου, η οποία δέχτηκε εντός της τον Χριστό. Η πλούσια και σπάνια διακόσμηση του θυμιατηρίου, αλλά και τα ίχνη επιχρύσωσης μαρτυρούν ένα αντικείμενο πολύτιμο, ανάλογο αυτών που έχουν βρεθεί σε μεγάλα σύνολα εκκλησιαστικών θησαυρών ναών της ανατολής.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σκαμπαβίας K. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 22, στο Σκαμπαβίας K. – Χατζηδάκη N. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 37.