Ερυθρόμορφη κύλικα

Στην κύρια όψη στο κέντρο της παράστασης, ο Διόνυσος με χιτώνα και ιμάτιο, σε κίνηση προς τα δεξιά, κρατά κέρας και κλαδιά κισσού στα χέρια και στρέφει το κεφάλι προς τα πίσω, παρακολουθώντας μέλη τον Θιάσου του, Σιληνούς και Μαινάδες. Εκατέρωθεν του Σιληνοί που χορεύουν. Είναι στεφανωμένοι με κλαδιά κισσού και ο ένας από αυτούς στα δεξιά του θεού, κρατά ασκό, γεμάτο κρασί. Πίσω τους Μαινάδες με κοντό χιτωνίσκο ζωσμένο στη μέση και σάκκο στα μαλλιά επιβαίνουν σε ημίονους που κινούνται προς το μέσον της σκηνής και βρίσκονται σε ερωτική διέγερση. Η Μαινάδα στα δεξιά κρατά στο αριστερό της χέρι κέρας. Δύο ιθυφαλλικοί Σιληνοί βαδίζουν πίσω από τούς ημίονους, πειράζοντάς τους και σπρώχνοντάς τους προς τα εμπρός. Ο Σιληνός στα αριστερά χτυπά τα καπούλια τον ζώου, ενώ αυτός στα δεξιά τραβά την ουρά του. Με λευκό επίθετο χρώμα αποδίδονται τα φύλλα κισσού στα κλαδιά που κρατά ο Διόνυσος και στα στεφάνια των Σιληνών.

Περισσότερα