Ερυθρόμορφες παιδικές χόες

Στην αρχή της άνοιξης, οι Αθηναίοι οργάνωναν τα Ανθεστήρια, μια τριήμερη γιορτή προς τιμήν του Διονύσου, κατά την οποία γινόταν και η δοκιμασία του νέου κρασιού. Τη δεύτερη μέρα της γιορτής τελούνταν μεγάλοι αγώνες οινοποσίας. Σφαιρικά αγγεία με κρασί, γνωστά ως «χόες», προσφέρονταν σε όλους τους συμμετέχοντες. Στη γιορτή έπαιρναν μέρος και τα νέα μέλη κάθε οικογένειας, λαμβάνοντας ως δώρο μικροσκοπικές χόες – μια κίνηση που πιθανώς συμβόλιζε τη μετάβασή τους από τη νηπιακή στην παιδική ηλικία.

Οι μικροσκοπικές χόες παρουσιάζουν ενδιαφέρον διότι απεικονίζουν νήπια και βρέφη – ένα θέμα που συναντάται σπάνια στην εικονογραφία προηγούμενων περιόδων. Στα αγγεία της φωτογραφίες βλέπουμε βρέφη που μπουσουλάνε (δεξιά) ή παίζουν με λαγό και ένα απροσδιόριστο αντικείμενο (αριστερά). Τέτοιου είδους αγγεία τοποθετούνταν και ως κτερίσματα σε ταφές νηπίων ή νεαρών παιδιών.

Αδημοσίευτα