Εικόνα με παράσταση του Ενταφιασμού του Χριστού

Η παράσταση του Ενταφιασμού του Χριστού καλύπτει την ταλαιπωρημένη σήμερα ζωγραφική επιφάνεια της εικόνας. Το νεκρό και σχεδόν γυμνό σώμα του Ιησού καταλαμβάνει τον κέντρο της σύνθεσης. Στις δύο άκρες ο Ιωσήφ ο Αριμαθαίος και ο Νικόδημος ετοιμάζονται να τον τοποθετήσουν εντός της μαρμάρινης σαρκοφάγου, ενώ η Παναγία στέκεται στον κεντρικό άξονα της σκηνής με εμφανή την οδύνη στο πρόσωπό της. Στο βάθος αριστερά διακρίνεται ο Γολγοθάς και οι τρεις σταυροί. Ο Εμμανουήλ Τζάνες, ο οποίος κάτω δεξιά υπογράφει την εικόνα (ΧΕΙΡ / ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ / ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ / ΤΖΑΝΕ / αχοθ), ανήκει στην πρώτη γενιά κρητικών ζωγράφων που εγκατέλειψαν την Κρήτη μετά την οθωμανική κατάκτηση του νησιού. Διέμεινε αρχικά στην Κέρκυρα και στη συνέχεια μετέβη στη Βενετία. Αντλεί τα πρότυπά του τόσο από τους μεγάλους κρητικούς ζωγράφους του 15ου και 16ου αι., όσο και από τη δυτική τέχνη, μέσω φλαμανδικών χαλκογραφιών. Στην εικόνα του μουσείου αν και ο Τζάνες έχει κρατήσει κάποιους δεσμούς με την βυζαντινή παράδοση (χρυσό βάθος, ανάστροφη προοπτική σαρκοφάγου, απόδοση βουνών, πτυχολογία), η βενετσιάνικη επίδραση είναι φανερή, ιδιαίτερη στον ζωγραφικό τρόπο απόδοσης της σάρκας του Χριστού και του Νικόδημου, αλλά και στην χρήση τολμηρών χρωμάτων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σκαμπαβίας Κ. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 185, στο Σκαμπαβίας Κ. – Χατζηδάκη Ν. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 344-347.