Εικόνα με παράσταση του εν Χώναις θαύματος

Η εικόνα φέρει παράσταση του εν Χώναις θαύματος του αρχαγγέλου Μιχαήλ, όπως αναφέρεται επίσης στην επιγραφή που αναπτύσσεται στο άνω τμήμα της εικόνας (ΘΑΥΜΑΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ / ΤΟΥ ΕΝ ΧΩΝΕΣ). Ο χώρος ορίζεται από τα δύο τοξοειδή βραχώδη βουνά που καταλαμβάνουν το βάθος της σύνθεσης. Ανάμεσά τους ρέει ορμητικός ο ποταμός, τον οποίο ο αρχάγγελος Μιχαήλ με μια δυναμική κίνηση εκτρέπει ώστε να σωθεί ο τρουλαίος ναός που ζωγραφίζεται δεξιά, μαζί με την κατεστραμμένη σήμερα μορφή του προσμονάριου Αρχίππου που τον έκτισε. Η εικόνα φέρει τα τεχνοτροπικά εκείνα γνωρίσματα που απαντούν την ίδια εποχή σε εικόνες της Καστοριάς και της Βέροιας. Κυριαρχούν τα γαιώδη και απαλά χρώματα, το χαρακτηριστικό ογκώδες σώμα με το μικρό κεφάλι για την απόδοση του Μιχαήλ, η έντονη πτυχολογία των ενδυμάτων που τονίζουν την δυναμική κίνηση της μορφής, αλλά και η δυναμική διαμόρφωση του βραχώδους τοπίου με τις μαλακές χρωματικές διαβαθμίσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Χατζηδάκη Ν. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 106, στο Σκαμπαβίας Κ. – Χατζηδάκη Ν. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 126-129.