Εικόνα με παράσταση της συνάντησης του Χριστού με την Σαμαρείτιδα

Η σκηνή της συνάντησης του Χριστού με την Σαμαρείτιδα καταλαμβάνει το κέντρο της σύνθεσης και δεν αποτελεί παρά μέρος της όλης σύνθεσης. Μπροστά από ένα βράχο ο Χριστός καθιστός τείνει το χέρι σε συνομιλία προς την Σαμαρείτιδα, η οποία κρατά ένα κανάτι. Ανάμεσά τους υπάρχει ένα πηγάδι. Αριστερά τους οι Απόστολοι φαίνεται να συνομιλούν έντονα όπως δείχνουν οι κινήσεις τους, ενώ στην απέναντι πλευρά βρίσκουμε έναν γοτθικό ναό και μοναχούς σε μικρότερη κλίμακα. Σε δεύτερο πλάνο υψώνεται ένας ψηλός βράχος με απότομες πλαγιές σε βυζαντινό πρότυπο, ενώ εκατέρωθεν δύο τειχισμένες πόλεις που θυμίζουν αντίστοιχες της ιταλικής ζωγραφικής. Τοσκανικό τοπίο με χαμηλούς απαλούς λόφους, με θάμνους, δέντρα και μικρές μορφές, απλώνεται μπροστά και πίσω από τις πολιτείες, ακολουθώντας τους όρους της προοπτικής βάθυνσης. Το χρυσό βάθος έχει αντικατασταθεί από τον γαλάζιο ουρανό με σύννεφα. Η εικόνα αποτελεί εξαιρετικό δείγμα του μεικτού ζωγραφικού ύφους του τέλους του 15ου και των αρχών του 16ου στην Κρήτη, όπου στοιχεία βυζαντινής ζωγραφικής αναμειγνύονται με εκείνα της ύστερη γοτθικής τέχνης και πρώιμης Αναγέννησης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Χατζηδάκη Ν. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 133, στο Σκαμπαβίας Κ. – Χατζηδάκη Ν. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 198-201.