Δακτυλίδι του Μανουήλ Αγαπητού

Βαρύ χρυσό δαχτυλίδι, η στεφάνη του οποίου απολήγει σε δύο δρακοντοκεφαλές. Στον δίσκο εικονίζεται αετός να κρατά με τα νύχια του μικρότερο πτηνό. Στικτή τεχνική ακολουθείται στην απόδοση των σωμάτων των πτηνών με εγχάρακτες τις φτερούγες τους. Ο αετός ως σύμβολο δηλώνει την δύναμη και συχνά απαντάται να κρατά στα νύχια του φίδι ή άλλο πτηνό συμβολίζοντας της κατίσχυση επί κάποιου άλλου. Περιμετρικά της σκηνής είναι χαραγμένη αντίστροφα η επιγραφή: «ΜΑΝΟΥΗΛ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ». Ο αντίστροφος τρόπος χάραξης δηλώνει πως το δαχτυλίδι χρησιμοποιούνταν και ως σφραγίδα. Η οικογένεια των Αγαπητών είναι γνωστή από έγγραφα του 14ου αι. Ένας Μανουήλ Αγαπητός, διάκονος και γραφέας, μνημονεύεται σε έγγραφο του 1370 και μάλλον ήταν ο κάτοχος του δαχτυλιδιού.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σκαμπαβίας Κ. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 43, στο Σκαμπαβίας Κ. – Χατζηδάκη Ν. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 55.