Χάλκινος λέβης

Στη στεφάνη επιγραφή με γράμματα στικτά από κτυπήματα αιχμηρού εργαλείου. Στο σχεδόν επίπεδο ώμο και σε επαφή με τη στεφάνη τέσσερις σταυροειδώς διατεταγμένες συνάφειες με τη μορφή ζευγών πλαγιαστών ημιπηνίων, ενωμένων κατά κορυφήν. Οι παρυφές των ημιδισκαρίων κοσμούνται με σειρά ανάγλυφων στιγμών, ενώ η επιφάνεια έδρασής τους είναι επίπεδη και πλαισιώνει επιμήκη κοίλανση προς διευκόλυνση της μολυβδοχόησης. Το ένα ζεύγος των συναφειών χρησιμεύει για την υποδοχή των άκρων των κινητών ελλειψοειδών λαβών, ενώ το άλλο έχει τοποθετηθεί σταυροειδώς για καθαρώς διακοσμητικούς σκοπούς, για την οπτική εξισορρόπηση των δυνάμεων. Το τετράγωνης διατομής στέλεχος στο άνω οριζόντιο τμήμα των λαβών εισέχει σχηματίζοντας καμπύλη, της οποίας τα άκρα ορίζονται από δύο έντονα προεξέχουσες ροδέλλες, πλαισιούμενες από ζεύγος λεπτών αναγλύφων δακτυλίων. Κατά την εύρεση τον αγγείου ένας χάλκινος ταινιόσχημος δακτύλιος, πάχ. 0,15  εκ. και ίδιων διαστάσεων με τη στεφάνη, την εκάλυπτε και προστάτευε την επιγραφή, η οποία σώθηκε σε άριστη κατάσταση: ΑΘΕΝΑΙΟΙ ΑΘΛΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ. Οι Αθηναίοι [έδωσαν] τα βραβεία [στους αγώνες] προς τιμήν των πεσόντων στον πόλεμο.

Περισσότερα