Χάλκινο κράνος ιλλυρικού τύπου

Είναι σφυρηλατημένο σε ένα φύλλο χαλκού. Μια οπή στο μέτωπο και δύο στο λοξά προς τα έξω καμπτόμενο καταυχένιο γείσο χρησίμευαν για τη στερέωση τον λοφίου, το οποίο πλαισίωναν σε όλο τον το μήκος δύο συστήματα έντονα ανάγλυφων νευρώσεων. Σε όλο το μήκος της παρυφής και σε κανονικές αποστάσεις υπάρχουν οπές για την στερέωση της εσωτερικής υφασμάτινης επένδυσης. Από τα καρφάκια με τα μεγάλα ημισφαιρικά κεφάλια διατηρούνται στη θέση τους έξι. Από μία μεγαλύτερη οπή στην οξεία απόληξη των παραγναθίδων χρησίμευε για τη στερέωση των τελαμόνων. Κατά μήκος της κατακόρυφης παρυφής της δεξιάς παραγναθίδας, εγχάρακτη επιγραφή σε κορινθιακό αλφάβητο: ΠΑΙΩΝΟΣ ΕΜΙ.

Περισσότερα